spotkanie z dr. Heleną Pyz

20 maja odbyło sie spotkanie z dr Heleną Pyz świecką misjonarką i lekarzem.

Więcej...

27 maja ośrodek nie czynny

Przypominamy, iż w dniu 27 maja tj. najbliższy piątek ośrodek będzie nieczynny za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o naborze partnera

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05 -816 Michałowice, informuje, że dnia 20 maja 2016 roku na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020. (Dz.U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór na partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu

Więcej...

Badanie ankietowe na terenie Gminy Michałowice

W związku z  prowadzoną na terenie gminy Michałowice diagnozą lokalnych zagrożeń społecznych w dniu 19.05.2016r  zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród dorosłych  mieszkańców oraz sprzedawców w sklepach. Badania prowadzi Studnio Diagnozy i Profilaktyki  z siedziba w Krakowie.

Więcej...

w Klubie Mam- pierwsza pomoc

W piątek 13 maja w ramach spotkań Klubu odbyło się szkolenie z pediatrycznej pierwszej pomocy prowadzone przez instruktora – ratownika Pana Adama Acher,  reprezentującego Centrum Ratownictwa i Pierwszej Pomocy – Ratea.

Więcej...