ostatni dzień na złożenie wnisoku o 500+ z wyrównaniem

Informujemy, iz dzień 1 lipca 2016r jest ostatnim dniem, w którym można złożyć wniosek o swiadczenie wychowawcze i otrzymać wyrównanie od kwietnia 2016r. Na podstawie wniosków złożonych od 2 lipca br. świadczenie wychowawcze będzie przyznawane od miesiąca wpływu wniosku.

w Klubie Mam

W dniu 17 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie Klubu Mam.

Więcej...

W krainie Piratów

11 czerwca 2016 roku w Świetlicy Sołectwa Opacz - Kolonia odbyły się warsztaty plastyczne z nauką elementów szermierki

Więcej...

informacja o wyborze partnera

Na podstawie art. art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2016 poz. 217) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia procedury o naborze partnera

Więcej...