Start > Przeciwdziałanie przemocy > akty prawne i sprawozdania

Akty prawne

Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016 

Uchwała Nr VII/59/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zarządzenie Nr 187/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 października 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 266/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniające Zarządzenie  nr 187/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 października 2011roku  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowy Program o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzenie w sprawie niebieskiej karty i inne

 

Sprawozdania