Start > Aktualności

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego -okres świadczeniowy 2018/2019

można złożyć  elektronicznie od dnia 1 lipca, natomiast papierowo od dnia 1 sierpnia 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można składać od 1 sierpnia 2018 roku w budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,   - parter sala obsługi interesantów - stanowisko „GOPS Świadczenia Rodzinne”,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracyUrzędu.

Wróć