Start > Aktualności

wnioski 500+ elektronicznie

Przypominamy, iż sposób złożenia wniosku o swiadczenie wychowawcze drogą elektroniczną  jest ściśle określony w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci art. 13 ust. 5. Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Dokumenty te podpisuje się przy użyciu mechanizmów okreslonych w art 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Szczegółowe instrukcje sposobu złożenia wniosku drogą elektroniczną są dostepne na  stronie ministerstwa

  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

w związku z powyższym Wnioski przesyłane na adres poczty elektronicznej ośrodka (e-mail) nie będą rozpatrywane. jednocześnie przypominamy, iż wnioski przyjmowane są od 1 kwietnia wszystkie wnioski złożone przed tym terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wróć