Start > Aktualności

"TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW”

Już w poniedziałek rusza „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W tym roku w dniach 25 lutego – 2 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Dyżury pełnione w ośrodkach będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność tych dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej ofiarom przestępstw będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie postępowania przygotowawczego oraz kuratorzy i komornicy odnośnie postępowania wykonawczego. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Więcej informacji o dyżurach w działających, w poszczególnych województwach Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych na stronie internetowej http://ms.gov.pl/

Informacja o dyżurach w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

Wróć