Start > Aktualności

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

W marcu br. rozpoczęły się prace nad opracowaniem dokumentu Gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020. Prace prowadzone są metodą partycypacyjną w oparciu o powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Michałowice 15 osobowy zespół. W skład zespołu weszli m. inn. dyrektorzy Gminnych placówek oświatowcyh, Bibliotek oraz jednostek organizacyjnych, przewodniczący GKRPA, przewodniczący ZI, komendant komisariatu Policji  2 pracowników Urzędu Gminy oraz Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych. Prace prowadzone sa w oparciu o spotkania robocze zespołu i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkanie 20 marca poświęcone było diagnozie i analizie sytuacji społecznej gminy, natomiast spotkanie 8 kwietnia poświęcone było planowaniu kierunków dzialąłań strategii.  Prace nad opracowaniem dokumentu potrwają do 30 czerwca. Proces Tworzenia dokumentu wspiera Pan Piotr Henzler.

Wróć