Start > Aktualności

Seniorzy i ich potrzeby w kręgu naszego zainteresowania

Gmina Michałowice planuje opracować Program Wsparcia Seniorów, który pozwoli lepiej zadbać o zaspokajanie potrzeb najstarszych członków naszej społeczności. Pierwszym etapem jest diagnoza sytuacji i poznanie oczekiwań. Odbyły się dwa spotkania warsztatowe mające na celu określenie tematyki diagnozy. Wzięli w nich udział przedstawiciele Biblioteki, GOPS-u, Komorowskiego Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów i Osób dotkniętych Chorobą Parkinsona, oraz Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach. W wyniku spotkań została opracowana ankieta, którą można wypełniać do 16 lipca 2018. Ankieta jest  kierowana do osób w wieku senioralnym Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety. Ankiety będą rozpowszechniane poprzez osoby ze środowiska senioralnego a także będą dostępne w wersji elektronicznej pobierz tutaj  oraz papierowej w Urzędzie Gminy, Bibliotece w Komorowie oraz w Przychodni  RES- MED w Michałowicach.

Po wypełnieniu, ankietę można zwrócić osobie od której Państwo ją dostali, lub wrzucić do oznakowanego pudełka lub Urzędzie Gminy, Bibliotece w Komorowie oraz w Przychodni  RES- MED w Michałowicach  w terminie do 16 lipca 2018r.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem badania, Panią Anetą Świątko pod numerem telefonu 533 012 565 lub mailowo na adres: a.swiatko@michalowice.pl

Wróć