Start > Aktualności

nabór ofert na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Załóż z nami  działalność gospodarczą, spółdzielnię socjalną osób fizycznych/prawnych.

Pomożemy Ci to zrobić – damy Ci wsparcie finansowe i doradcze!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS ogłasza  nabór ofert na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Dla kogo ?

 1. instytucji samorządowych i ich jednostek  np. Gminy, GOPS, ZAZ, WTZ, CIS, KIS,
 2. istniejących przedsiębiorstw społecznych np. spółdzielni socjalnych,
 3. organizacji pozarządowych,
 4. osób indywidualnych  ( min. grupa 3 osobowa).

z terenu powiatów : warszawki zachodni, żyrardowski, grójecki, pruszkowski, sochaczewski.

Na co ?

Stworzenie i utrzymanie miejsca pracy dla:

   -  osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych

Kluczowe korzyści:

Dla Gmin: możliwość zlecania usług w trybie „z wolnej ręki”, zmniejszenie wskaźnika bezrobocia na terenie gminy, zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych realizowanych lokalnie, aktywizacja mieszkańców w obszarze przedsiębiorczości,

Dla NGO: stabilność finansowa, posiadanie płatnego personelu, zwiększenie przychodów                                z działalności gospodarczej,   

Dla osoby indywidualnej – samodzielne miejsce pracy.

 Kiedy?

Nabór będzie prowadzony w terminie: od 20.02.2017r. do 13.03.2017r.

Jak?

Jesteś osobą/podmiotem zainteresowanym otrzymaniem wsparcia zapoznaj się z:

 • regulaminem świadczenia usług OWES,
 • formularzem rekrutacji wstępnej dla osoby fizycznej lub/ dla osoby prawnej.

Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące w ogłoszonym naborze znajdują się w załączeniu oraz dostępne  są na stronie pod linkiem : http://www.owes.warszawa.pl/#aktualnosci

Wypełnij i prześlij w wersji elektronicznej formularz wstępnej rekrutacji (wybierz odpowiedni formularz– osoba fizyczna/osoba prawna) na adres mailowy: stanislawa.retmaniak@boris.org.pl

 

Kryteria oceny

Oceny formularzy rekrutacji wstępnej dokona kadra OWES (animator i doradca) w oparciu o poniższe kryteria :

 1. Wykonalność przedsięwzięcia – posiadane zasoby (organizacyjne, lokalowe, osobowe, partnerzy) możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej;
 2. Kompletność - całościowość opisu przedsięwzięcia (opis usługi jej wyjątkowość, jakość);
 3. Wymiar społeczny (planowane działania na rzecz lokalnego środowiska);
 4. Racjonalność - planowana działalność ekonomiczna (dochodowość pomysłu, niezbędność finansowa zakupów towarów i usług);  
 5. Operatywność – przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń;

 

O wynikach poinformujemy mailowo dnia 29 marca 2017r.

W przypadku pytań kontakt: Stanisława Retmaniak: stanislawa.retmaniak@boris.org.pl, Barbara Pędzich Ciach: basiapc@boris.orgt.pl,  telefonu 22 624 02 80 wew. 18 , 502 668 161.

Wróć