Start > Aktualności

"Jesteśmy, żeby pomagać"

Spotkania informacyjne dla mieszkańców z cyklu "Jesteśmy, żeby pomagać"

W czerwcu zapraszamy seniorów oraz rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych na spotkania informacyjne z cyklu "Jesteśmy żeby pomagać". Podczas spotkań omówione zostaną rodzaje pomocy i wsparcie, które oferuje mieszkańcom gminy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. O działalności PCPR, a zwłaszcza o formach dofinansowania z funduszu PFRON opowie Pani Mariola Stecko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zapraszamy na spotkania 9, 12 i 18 czerwca do świetlic sołeckich w Komorowie, Nowej Wsi i Opaczy Kolonii, a 24 czerwca do Sali Multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach.

Projekt profilaktyczno-edukacyjny „Jesteśmy, żeby pomagać” realizowany będzie na terenie Gminy Michałowice do września. Spotkania informacyjne dotyczyć będą różnych zagadnień z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie, opieki zdrowotnej oraz praw konsumenta.

W okresie wakacyjnym prezentację na temat oferty usług medycznych, jakie dostępne są dla mieszkańców gminy w lokalnych szpitalach, przychodniach i zakładach opieki leczniczej przedstawi powiatowy specjalista ds. opieki zdrowotnej. Także w lipcu i w sierpniu gościć będziemy w naszych świetlicach Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta, który opowie o zagrożeniach na rynku konsumenckim oraz udzieli porad m.in.: w zakresie procedur odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru. We wrześniu natomiast podczas spotkań informacyjnych swoją działalność w zakresie pomocy społecznej i opieki nad seniorami zaprezentuje GOPS Gminy Michałowice.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem różnych podmiotów - uczestniczą w nim jednostki powiatowe i gminne tj. PCPR i GOPS oraz organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów z Komorowa oraz Fundacja Jestem Seniorem z Granicy.

 

/pliki/pictures/image/aktualnosci/plakat spotkania PCPR.jpg

Wróć