Start > Aktualności

Informacja dla mieszkańców gminy zwolnionych przez pracodawców

Dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego oferuje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu Recepta na zwolnienie.

Korzyści z udziału w projekcie:
dla mieszkańców gminy dotkniętych zwolnieniem w ostatnich miesiącach

  • możliwość pracowania na własny rachunek zgodnie z własną wizją i pomysłem
  • uniezależnienie się od oferty pracodawców

dla przedsiębiorstw, z których zostali zwolnieni

  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako troszczącej się o losy byłych pracowników

dla gminy

  • spadek liczby osób bezrobotnych
  • wzrost wskaźników przedsiębiorczości
  • wzrost konkurencyjności


szczegóły i informacje
e-mail: recepta@firs.org.pl; Tel. 22 34 99 264
www.recepta.firs.org.pl


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Działanie 8.1.2 RECEPTA NA ZWOLNIENIE, UDA-POKL.08.01.02-14-72/13

Wróć