Start > Aktualności

Gminny Dzień Wolontariusza

W dniu 26 listopada 2016 obchodziliśmy Gminny Dzień Wolontariusza. Po uroczystym otwarciu święta przez Wójta Gminy Michałowice Pana Krzysztofa Grabkę, głos zabrał        Pan Adrian Kadyszewski opiekun młodzieżowej drużyny OSP w Nowej Wsi i w kilku słowach opowiedział o Ochotniczej Straży Pożarnej i drużynie, którą prowadzi. Następnie głos zabrał Pan Roman Woźniak Przewodniczący Koła Emerytów i Reistów w Pęcicach Małych oraz członek Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa i przypomniał zebranym historie katastrofy lotniczej samolotu wojskowego Żubr, która wydarzyła się w Michałowicach 7 listopada 1938 roku, dzięki zaangażowaniu Gminy i wielu osób w 2011r. odnowiono niszczejący pomnik poległych pilotów. Pan Woźniak przekazał na ręce Pana Wójta model samolotu bombowego LWS -6 Żubr. Koleino głos zabrała Pani Anna Matylewicz Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka mieszczącego się na terenie Gminy.       Pani Anna przedstawiła perspektywę strony korzystającej ze wsparcia woluntarystycznego  i jednocześnie  podziękowała za pomoc  wolontariuszce – Klaudii Mieczkowskiej. Następnie zebrani  goście mieli  możliwość poznać Siostrę Janinę Kaczmarzyk, która w ramach inspirowania dobrymi praktykami opowiedziała o swoich doświadczeniach w koordynowaniu wolontariatu W zespole szkół nr 32 w Warszawie a następnie wyświetliła dwa krótkie filmy stworzone przez wolontariuszy. Od września Siostra współorganizuje działania wolontarystyczne w Liceum ogólnokształcącym w Komorowie  Kolejno głos zabrał Marek Piątkowski koordynator Gminnego Centrum Wolontariatu i krótko podsumował upływający rok pracy Centrum wymieniać ważniejsze akcje i wydarzenia.

W następnej części spotkania Pan Wójt Gminy Michałowice wręczył dyplomy i upominki dla Wolontariuszy, którym przyznano tytuł Wolontariusza Roku 2016. Do wyróżnienia zgłoszonych zostało 23 wolontariuszy przez 11 instytucji i organizacji działających na terenie naszej gminy. Poniżej zamieszczamy listę wyróżnionych wolontariuszy wraz z opisem

Pan Wójt zaprosił na scenę również przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zgłosili swoich wolontariuszy –  złożył im podziękowania za ich działalność na rzecz wspierania rozwoju i promocji idei wolontariatu w roku 2016, w szczególności za zaangażowanie i nieustające motywowanie młodzieży, seniorów, mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności Gminy Michałowice.

Na zakończenie części oficjalnej Młodzieżowa drużyna  OSP przygotowała pokaz akcji gaśniczo –ratunkowej przed budynkiem Urzędu Gminy.

W drugiej, nieoficjalnej  części spotkania zaproszeni goście mogli skorzystać z kafejki, napić się gorącej czekolady i zjeść ciasto oraz wziąć udział w warsztatach zdobienia  toreb i produkcji lizaków. Dla chętnych czekało stoisko z grami multimedialnym. Wszyscy obecni mogli sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w wybranej charakteryzacji na tle foto ścianki.                           

Lista nagrodzonych wolontariuszy

Wolontariuszka Koła Emerytów i Rencistów  w Opaczy

 

1

Bożena Kamińska

Z wielkim zaangażowaniem i sercem  prowadzi Bibliotekę przy świetlicy Gminnej  w Opaczy – bibliotekę otwartą dala wszystkich

 

Wolontariusze zgłoszeni przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona

 

2

Hanna Dąbrowska Pawłowska

Prowadzi ćwiczenia wzroku, dłoni i umysłu, wspiera osoby starsze swoją radą i obecnością, pomaga w trudnych chwilach

 

3

Jacek Imieniński

Regularnie pomaga dotrzeć osobom niepełnosprawnym na zajęcia, użycza prywatnego samochodu, jego pomoc jest nieoceniona

 

4

Teresa Pągowska

Profesjonalnie , wolontarystcznie pomagała starszej osobie ze złamaną nogą, robiła zastrzyki , organizowała rehabilitacje, organizowała czas wolny

 

Wolontariusze Biblioteki Gminnej w Komorowie  w Komorowie

 

5

Elżbieta Wójcikowska - Konopka

Pani Ela prowadzi warsztaty robótkowe w Bibliotece dzięki jej pasji i zapałowi zgłaszają się nowe osoby by uczuć się i dzielić swoimi umiejętnościami

 

6

Olga Mazurek

Prowadzi pogotowie lekcyjne, niezwykle cierpliwa i sumienna osoba pomaga młodym czytelnikom w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce

 

Wolontariusze zgłoszeni przez koordynatora  „Szlachetnej Paczki Michałowice-Nadarzyn”

 

7

Ewa Redlisiak

Wolontariuszka zaangazowana na każdym etapie projektu, była osoba odpowiedzialna za organizacje Sali podczas finału „Szlachetnej Paczki’, organizowała prace młodych wolontariuszy

 

8

Paulina Sierakowska

Pani Paulina była  w ubiegłym roku liderem zespołu szlachetnej paczki, oprócz swoich obowiązków pomagała w zarzadzaniu zespołem i przejęła część obowiązków w rejonie

 

9

Szymon Ernst - Hassan

Szymon pomimo, ze mówił iz nie nadaje się na wolontariusza szlachetnej Paczki pokonał swoja nieśmiałość i spełnił swoja role. Pomimo ciężkich chwil nie zniechęcił się w pomocy innym

 

Wolontariusze zgłoszeni przez Gimnazjum  im Mikołaja Reja w Nowej Wsi

 

10

Krzysztof Biczyk

Chłopcy są szczególnie zaangażowani w pracę na rzecz szkoły, biblioteki szkolnej uczestniczą w akcjach szkolnych i gminnych

 

11

Jakub Giedrojć

 

Wolontariusze zgłoszeni przez Gimnazjum w Michałowicach

 

12

Kacper Moneta

Wolontariusz zaangażowany w prace z dziećmi , pomagał w świetlicy szkolnej organizując czas dzieciom i odrabiać z nimi lekcje

 

13

Maria Pancewicz

Wolontariuszka zaangażowana w akcje na rzecz Gminy m.in. organizacje Światowych dni Młodzieży, - zaplanowanie i zorganizowanie pobytu pielgrzymów, pomagali przy dniu sportu

 

14

Dominik Wciśliński

Wolontariusz zaangażowany w akcje na rzecz Gminy pomagał w zbiórce pieniężnej w supermarkecie zaangażowany w Dni Michałowic, Mikołajkową niespodziankę, organizacje warsztatów plastycznych

 

Wolontariusze zgłoszeni przez Gimnazjum w Komorowie

 

15

Maria Pawlak

Jedna wolontariuszka ale niezwykła. Mania jest zaangażowana we wszystkie akcje organizowane przez Szkolne Koło Wolontariatu i Gminny Wolontariat-jak loterie, festyny, akcje-"Podziel się z sąsiadem"-zbierając po kilkadziesiąt kilogramów żywności dla potrzebujących z naszej Gminy i organizując paczki i różne atrakcje dla dzieci z naszej szkoły Na Boże Narodzenie i Dzień Dziecka.                  W tym roku Marysia przepracowała ponad 50 godz-dla dobra innych, a przez 6 lat swojej działalności wolontariackiej -NIEZLICZONĄ ilość godzin.

Marysia promuje wolontariat, świecąc przykładem i szkoli młodszych (stażem)wolontariuszy-n.p. przeprowadziła kilkanaście godzin treningu z animacji-umiejętności wykorzystywanych później na festynach rodzinnych i gminnych integrując lokalne społeczeństwo.

 

Wolontariusze zgłoszeni przez OSP w Nowej Wsi

 

16

Adrian Kadyszewski

 Czynny strażak Ratownik OSP Opiekun młodzieżowej Drużyny Pożarniczej , od 2 lat prowadzi Grupę organizuje zbiórki, wycieki obozy

 

17

Ksawery Łokietek

Dowódca młodzieżowej grupy Pożarniczej od lat miłośnik wszystkiego co związane z osp , chętnie dzieli się wiedza i doświadczenie z innymi członkami drużyny.

 

18

Teofil Łaszewski

Członek Młodzieżowej drużyny pożarniczej czynnie  uczestniczy w życiu drużyny aktywnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności

 

Wolontariusze zgłoszeni przez ZHP hufiec   Pruszków

 

19

Patrycja Pawlik

Instruktor drużynowa drezyny harcerskiej „Młode Sokolenta” działającej  przy zespole szkół w nowej wsi (prowadzi zbiórki, organizuje letnie zimowe obozy, prowadzi akcje charytatywne

 

Wolontariuszka zgłoszona przez Rodzinny Dom Dziecka

 

20

Klaudia Mieczkowska

Pełna zaangażowania i poświęcanie pomoc  w rodzinnym domu dziecka organizowanie czasu wolnego pomoc w lekcjach

 

Wolontariusze zgłoszeni przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

21

Krystyna Bilińska

Pani Krystyna prowadzi punkt rzeczy używanych pomaga pracownikom socjalnym i klientów w dystrybuowaniu odzieży używanej jest osobą niezwykle życzliwą i pomocną dla nas i Klientów (2x w tygodniu działa punkt)

22

Rozalia Skierkowska Rak

Pani Rozalia prowadzi grupę wsparcia dla osób z cukrzycą. Służy swoja rozległą wiedza dietetyczna i psychologiczną oraz doświadczeniem.

23

Maciej Dąbek

Wieloletni wolontariusz GOPS na którego zawsze można liczyć - aktywnie wspiera organizację większości wydarzeń z udziałem wolontariuszy. Człowiek do zadań specjalnych.

autor: Marek Piątkowski

Wróć