Start > Aktualności

Warsztaty pt "Powrót na rynek pracy" finansowane ze środków EFS w ramach PO KL

W dniach 02 - 04 listopada 2011 roku odbyły się trzydniowe wyjazdowe warsztaty skierowane na powrót na rynek pracy dla beneficjentów projektu „Aktywnie do rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wzięło w nich udział 9 uczestników. Warsztaty odbyły się w hotelu „Turówka” w Wieliczce.
Warsztaty miały na celu przezwyciężenie apatii oraz stresu powstałego w związku z utratą pracy lub długotrwałym pozostawaniem bez zatrudnienia. Przygotowywały do odnalezienia się na rynku pracy oraz uczyły prawidłowych zachowań interpersonalnych. Poprzez udział w warsztatach uczestnicy mogli zmienić postawę wobec siebie a także nastawienie do poszukiwania pracy. Mogli zidentyfikować swoje potrzeby, określić cele związane z pracą oraz zaplanować kolejne etapy powrotu do aktywności zawodowej. Dowiedzieli się także, w jaki sposób mogą odkryć swoje mocne strony oraz jak wykreować pozytywny wizerunek własnej osoby. Program zajęć przewidywał także ćwiczenia, które pozwoliły wypracować plan działania powrotu na rynek pracy oraz pomogły przygotować się do rozmów z pracodawcami.
 
     

W trakcje trzydniowego pobytu uczestnicy mieli także szansę zwiedzić kopalnię soli w Wieliczce oraz Wawel.

 

uczestnicy warsztatów


Pracownik administracyjno-finansowy w projekcie
Katarzyna Wróblewska
  

Wróć