Start > Aktualności

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę aplikacji na smartfony.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Ośrodka:

nr konta: 82 8004 0002 2007 0016 0137 0001

lub w kasie Ośrodka - w budynku Gminy Michałowice na parterze w sali obsługi interesantów (okienko nr.2)

Kasa czynna:
14 i 28 dnia każdego miesiąca
w godz.: 12.00 do 14.00
(jeżeli wymienione terminy przypadają w dniu wolnym od pracy kasa czynna jest w dniu poprzedzajacym dzień wolny od pracy).

Szczegółowe informacje w zakładce Rodzina 3+

Wróć