Start > Aktualności

ZMIANA TERMINU NADSYŁANIA ZDJĘĆ w ramach konkursu "Solidarność pokoleń"

Informujemy, iż wydłużony zostaje termin nadsyłania zdjęć na konkurs fotograficzny "Solidarność pokoleń".  Na prace czekamy do wtorku 3 czerwca godz. 16.00. Tym samym treść punkt 11 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

"Kartę zgłoszenia do udziału  w konkursie, fotografię przygotowaną zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 8 lub 9 regulaminu  oraz oświadczenia osób przedstawionych na fotografii należy dostarczyć w terminie od 5 maja do 3 czerwca 2014r. godz. 16.00. (decyduje data wpływu) do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 pokój nr 7,  z dopiskiem: „Solidarność pokoleń”.

Zmieniono również pkt 8 tj.zapisy dotyczące wymagań technicznych zdjęć cyfrowych.

Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian

Aktualny Regulamin

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wróć