Start > Aktualności

Zmiana kryteriów dochodowych z pomocy społecznej

Od 1 października 2015r wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pomocy społecznej, zmienia się również maksymalna wyokość zasiłku stałego oraz kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego.

kryterium dochodowe dla osoby samotnej wynosi 634 zł

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514 zł

maksymalna wysokość zasiłku stałego 604zł

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego 288zł

Wróć