Start > Aktualności

zatrudnimy kierownika wypoczynku

GOPS Michałowice zatrudni kierownika wypoczynku w formie  półkoloni.  Zajęcia półkolonijne są organizowane w sierpniu br w terminach 17 -18(czwartek -piątek), 21-25 (poniedziałek - piątek) oraz 28-30 (poniedziałek - środa) łącznie 10 dni . Zajęcia planowane są w godzinach od 9. 00 do 15.00  w świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii przy ul. Ryżowej 90 Półkolonie przewidziane są dla 30 dzieci w wieku szkoły podstawowej, kadrę stanowić będzie 2 wychowawców oraz do pomocy grupa wolontariuszy w tym 6 zagranicznych.

Osoba pełniąca funkcję kierownika wypoczynku będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy przedłożyć:

Ważne zaświadczenie z Krajowego Rejestru karnego (jest ważne przez okres 12 miesięcy od wydania)

Dokument potwierdzający wykształcenie minimum średnie

Dokument potwierdzający ukończenie kursu na kierownika kolonii

Dokument potwierdzający, co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno –wychowawczych lub opiekuńczo – wychowawczych , uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi na stronie men. gov.pl może być to potwierdzenie prowadzenia zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych np. w placówkach oświatowych, opiekuńczych , wychowawczych, placówkach systemu pieczy zastępczej a także w organizacjach pozarządowych , udział w stażach, praktykach, wolontariacie )

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego Cv na adres gops@michalowice.pl  lub  o kontakt telefoniczny 22 350 91 22 lub 533012535

Wróć