Start > Aktualności

Zajęcia świetlicowe dla dzieci

Zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku 7-16 lat organizowane w świetlicy osiedla Granica ul. Czeremchy 1 w środy i piątki w godzinach 15.00 -17.30 .

Obok zajęć stałych: teatralne i sportowe  planowane są dodatkowe zajęcia profilaktyczne raz w miesiącu w poniedziałki oraz wyjazdy np. na plan filmowy, do teatru.

Zajęcia ukierunkowane będą na rozwój pasji dzieci oraz rozwój umiejętności społecznych, wzmocnienie zasobów, współpracę w grupie, profilaktykę zachowań ryzykownych.

Realizatorem zajęć jest Towarzystwo Teatralne Kurtyna

Zajęcia są nieodpłatne

warunkiem udziału jest wypełnienie i złożenie  deklaracji udziału, kwestionariusza uczestnika oraz zgody na udział dziecka w projekcie „Kuźnia kreatywności”.

kwestionariusz

zgoda

deklaracja

Wypełnione dokumenty należy złożyć bezpośrednio do wychowawcy podczas zajęć lub dostarczyć do GOPS Michałowice. Decyduje kolejność wpływu dokumentów.

W razie pytań można dzwonić pod numer 22 350 91 20, lub bezpośrednio do kierownika GOPS pod numer 533 012 535 można również kontaktować się  za pośrednictwem poczty elektronicznej gops @ michalowice.pl

Wróć