Start > Aktualności

Wsparcie dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin

Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje. Adresowany jest do dzieci, które są pokrzywdzone przestępstwem lub istniej podejrzenie ich krzywdzenia oraz do wspierających je rodziców/opiekunów.

W ramach projektu beneficjentom oferowana jest  pomoc psychologiczna, prawna i psychiatryczna, a w szczególnych przypadkach również materialna.

Program  obejmują działania związane z:

-diagnozą dziecka i jego sytuacji pod kątem doświadczania krzywdzenia;

-interwencją prawną w postępowaniu cywilnym i  karnym oraz pozaprawną w sytuacji kryzysowej;

-pomocą psychologiczną, psychiatryczną i prawną dziecku i rodzinie w sytuacji uruchomionych interwencji prawnych;

-wsparciem materialnym dzieci pokrzywdzonych przestępstwem.

Świadczona pomoc jest bezpłatna i mogą z niej skorzystać rodziny niezależnie od miejsca zamieszkania.

W celu umówienia wizyty należy skontaktować się z GOPS Michałowice pod numerem telefonu 22 350 91 20  od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

Pomoc świadczona jest w:

Punkcie Poradnictwa  GOPS Michałowice w  Opaczy - Kolonii przy ul. Ryżowej 90.

Pomoc psychologiczna w każdą sobotę od 9 .00 do 13.00

Pomoc prawna w II i IV środę miesiąca od 16.30  do 19.30

Pomoc psychiatryczna raz w miesiącu  wtorek 15.00 -19.00

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Wróć