Start > Aktualności

WNIOSKI W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

Terminy przyjmowania wniosków

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane są drogą elektroniczną tj, za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz za pośrednictwem portalu emp@tia oraz systemu e-puap  już od dnia 01 lipca 2018 roku

wnioski papierowe od dnia 01 sierpnia 2018 roku

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego przyjmowanie są w budynku Urzędu Gminy Michałowice – na parterze w sali obsługi interesantów w stanowisku GOPS Świadczenia Rodzinne,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Świadczenie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Świadczeń Rodzinnych, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły.

 

Terminy realizacji przyjętych wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

  • w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 października tego roku.
  • w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.( z wyrównaniem za miesiąc  X)
  • w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata  przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.( z wyrównaniem za m-ce X-XI)
  • w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (bez wyrównania za miesiąc X – od miesiąca złożenia wniosku)
  • w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (od miesiąca złożenia wniosku)

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 października danego roku do 30 września następnego roku.

Wróć