Start > Aktualności

terminy rozpatrywania wniosków 500+ i wypłaty świadczenia

W zwiazku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminów rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczeń wychowawczych informujemy, iż zgodnie z art. 49 ust.2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016roku następuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Jednocześnie informujemy, iz wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu a wypłaty są realizowane po wydaniu decyzji administracyjnej w terminie do końca miesiąca.  Do dnia 11 maja br wpłyneło 1031 wniosków o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego 500+. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby procedura weryfikacji wniosków i ustalania uprawnień przebiegała sprawnie i zachowaniem jak najkrótszych terminów.

Wróć