Start > Aktualności

Szkolenie zpierwszej pomocy dla wolontariuszy

Dnia 16 kwietnia odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej przeznaczone dla wolontariuszy Gminnego Centrum Wolontariatu. Podczas szkolenia prowadzonego przez Ratownika Medycznego i funkcjonariusza Zawodowej Straży Pożarnej kursanci mogli nauczyć się zasad postępowania w takich sytuacjach jak: zasłabnięcie, atak serca, zadławienie, zranienie, złamanie kończyny i innych. Szczególną uwagę zwrócono na procedurę resuscytacji. Każdy kursant miał możliwość przećwiczenia swoich umiejętności na fantomie. Wolontariuszom szczególnie podobały się ćwiczenia z układania osób poszkodowanych w pozycji bocznej ustalonej oraz ćwiczenia z opatrywania ran. Na potrzeby szkolenia instruktorzy ucharakteryzowywali „pozorantów” tworząc miedzy innymi bardzo realistycznie wyglądające „rany cięte z tkwiącym wewnątrz ciałem obcym”. Dla części uczestników szkolenie było  powtórzeniem i uporządkowaniem posiadanej już wiedzy. Znamienne, że na szkolenie zapisywali się wolontariusze, którzy przeszli podobny kurs w ubiegłym roku. Swoją decyzje tłumaczyli chęcią powtórzenia wiedzy i świadomością jak ważne jest umieć zadziałać właściwie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Na zakończenie uczestniczy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu i miniaturowe apteczki pierwszej pomocy.

autor Marek Piątkowski

Wróć