Start > Aktualności

Święto Wolontariuszy

W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Wolontariatu  30 listopada 2012 w Świetlicy Wiejskiej w Opaczy-Kolonii uroczyście świętowano Gminny Dzień Wolontariusza.  W wydarzeniu wzięło udział 80 osób w tym:  Wójt Gminy Michałowice, Radni Gminy Michałowice, Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu z Warszawy Pan Dariusz Pietrowski, przedstawiciele szkół  raz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Michałowice, uczestnicy projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” oraz najliczniej reprezentowana grupa - wolontariusze.  W trakcie uroczystości koordynatorka wolontariatu w GOPS Pani Magdalena Kwiatkowska podsumowała pracę wolontariuszy  w roku 2012, oraz przybliżyła obszary aktywności wolontariuszy, następnie wręczono podziękowania 44 wolontariuszom oraz 7 osobom, które  przyczyniły się do rozwoju wolontariatu w szkołach. Oprócz podziękowań wręczono wyróżnienia. Za swoją systematyczną pracę zostało wyróżnionych 25 wolontariuszy. Ważnym elementem uroczystości było oficjalne otwarcie Gminnego Centrum Wolontariatu  w budynku gminnym przy ul. Ryżowej 90. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Michałowice Pan Krzysztof Grabka, Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Dariusz Pietrowski, Kierowniczka GOPS Michałowice Iwona Radzimirska, Koordynatorka wolontariatu Magdalena Kwiatkowska oraz przedstawicielka wolontariuszy Magdalena Knapczyńska. GOPS Gminy Michałowice od  2008 r. realizuje program Gminne Centrum Wolontariatu w ramach którego prowadzone są działania o charakterze doradczym, edukacyjnym, informacyjnym oraz prowadzone są spotkania rozwojowe w ramach Klubu Wolontariusza. Przekazane na użytek GOPS pomieszczenia będą również wykorzystane do prowadzenia poradnictwa specjalistycznego oraz spotkań w ramach Klubu  Samopomocy Integracji i Aktywizacji.   Realizacja wyżej wymienionych zadań jest współfinansowana ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywnie do rozwoju”.

/pliki/pictures/image/pozostale/P1070090.JPG

/pliki/pictures/image/pozostale/P1070002.JPG

Wróć