Start > Aktualności

projekt "Michałowice bez przemocy" wystartował

W sierpniu br. GOPS Gminy Michałowice przystąpił do realizacji projektu „Michałowice bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2016,  współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  • W każdy czwartek w godzinach 17:00-19:00 w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego (ul. Ryżowa 90) odbywają się spotkania grupy wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie. Celem spotkań jest zwalczanie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji i doświadczeń oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego. Uczestnicy grupy wsparcia dzielą się swoimi doświadczeniami, uczuciami, przeżyciami, wątpliwościami, bez obawy przed krytyczną oceną lub radami. Jeżeli uczestnicy grupy nie są gotowi by mówić o sobie, słuchają innych i czerpią z ich doświadczeń. W grupie wsparcia obowiązuje zasada dyskrecji. Spotkania są prowadzone przez Panią Katarzynę Mroczek-Ungier – psychologa, trenerkę i doradcę zawodowego. Do grupy wsparcia można dołączyć w każdym momencie realizacji projektu.
  • W ramach projektu odbywają się również indywidualne spotkania z psychologiem skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą. Poradnictwo z tego zakresu udzielane jest dwa razy w miesiącu (sobota) w godzinach 9.30-14.30 w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Opaczy przy ul. Ryżowej 90. Pomocy udziela Pani Joanna Marszał-Kotas mgr psychologii, biegły sądowy z zakresu psychologii dziecka Sądu Okręgowego w Warszawie, certyfikowany doradcai psychoterapeuta systemowy. Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 22 350 91 67.
  • Działania projektowe przewidują również objęcie wsparciem osób starszych doznających i zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie, które będą polegały na organizacji czterech spotkań edukacyjnych - pogadanek w siedzibach Kół Emerytów i Rencistów zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice. Pierwsze spotkanie planowane jest na 21 września 2016 r. o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii (ul. Ryżowa 90). Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Mroczek-Ungier.

Szczegóły dotyczące kolejnych spotkań – już wkrótce.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wróć