Start > Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostepny jest film dotyczący programu operacyjnego Pomoc żywnościowa uwzględniający zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z tej pomocy.

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

Wróć