Start > Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Informujemy, iż Zarząd Fundacji Dzieci Mazowsza podjął decyzję o ponownym przystąpieniu do programu dożywiania „PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA” tym samym osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach tego programu mogą zwracać się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice o wydanie stosownego skierowania.

Skierowania wydawane będą do dnia 15 sierpnia 2017r.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracownika socjalnego Marka Adamiaka 

Wydawanie paczek żywnościowych odbywać się będzie cyklicznie, w terminach wskazywanych na bieżąco przez Fundację Dzieci Mazowsza w punkcie dystrybucji żywności w Piastowie przy ul. Namysłowskiego 11  od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00.

 

Wróć