Start > Aktualności

Program 500 +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice informuje, iż od dnia 01.04.2016 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016r. poz.195).

W Gminie Michałowice zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego będą przyjmowanie od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 01.04.2016 roku w budynku Gminy Michałowice – na parterze w sali obsługi interesantów w wyznaczonym do tego zadania stanowisku. Będzie również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wzory oświadczeń określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016r. poz. 214). Treść rozporządzenia oraz wory wniosku są dostępne na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/214

Wzór wniosku jest także dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronie internetowej ośrodka w zakładce „500 plus”.

Wnioski do pobrania (wniosek doc) ( wniosek pdf)

Przewidujemy, iż druki wniosku oraz oświadczeń w wersji papierowej będą dostępne od połowy marca 2016r.

Druki będzie można pobrać:

  • w budynku Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły – na parterze w sali obsługi interesantów
  • w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach

  • w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy ul. Kraszewskiego 3

  • w budynku Gminnego Centrum Wolontariatu przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy Kolonii od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 -19.00
  • podczas dyżuru pracownika socjalnego w Nowej Wsi ul. Główna 52a ( budynek przedszkola gminnego) w poniedziałek w godzinach 15.00 -17.00 oraz w środy 14.00 -16.00

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Informacji na temat świadczenia wychowawczego i sposobu realizacji w Gminie Michałowice udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod numerem telefonu 22 350 91 99

Wróć