Start > Aktualności

Poszukujemy wolontariuszy

Wolontariusz poszukiwany!!!

Rodzaj pracy:
Korepetycje z matematyki i języka polskiego -  nauka czytania i tabliczki mnożenia, dla ucznia II klasy specjalnej szkoły podstawowej
Oczekiwania / wymagane kwalifikacje:
Student lub absolwent studiów pedagogicznych
Kiedy:
2 razy w tygodniu - w  poniedziałki i czwartki od godziny 16.00
Gdzie: Opacz Kolonia

Opis placówki:
GOPS Gminy Michałowice realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej - wspiera  osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto pełni rolę Gminnego Centrum Wolontariatu.
Do jego zadań należy promocja wolontariatu, wsparcie działalności szkolnych kół wolontariatu, pośrednictwo/pomoc w zatrudnianiu wolontariuszy, spotkania cykliczne oraz stała współpraca z instytucjami
i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy, zapewnienie szkoleń i możliwości rozwoju dla wolontariuszy Gminy Michałowice.
Co placówka zapewnia wolontariuszowi: pracę w ramach podpisanego porozumienia, możliwość wydania zaświadczenia, odbycia szkoleń/warsztatów oraz nieustające wsparcie w pracy i rozwoju :)

Kontakt:
konsultant ds. wolontariatu - Natalia Kremplak
email: kremplak@michalowice.pl
tel.: 022 350 91 22

Wróć