Start > Aktualności

Podwyższenie kryterium dochodowego w świadczeniach rodzinnych

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2014 r. następuje zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych

Nowe krytrium dochodowe od dnia 1 listopada 2014 r. będzie wynosiło:

a) 574 zł na osobę w rodzinie lub

b) 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne

Wróć