Start > Aktualności

Ogólnopolskie seminarium

Serdecznie zapraszamy pracowników socjalnych, organizatorów społeczności lokalnej, animatorów społecznych do udziału w seminarium pt.: Rozwój społecznościowy oparty na zasobach - czyli siła relacji  i współdziałania Seminarium odbędzie się w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach w  dniach 19 -20 czerwca 2017 r. Przedsięwzięcie organizowane jest w oparciu w partnerską współpracę: Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie, Stowarzyszenia K40, Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej oraz  Centrum Wspierania aktywności Lokalnej – CAL. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Krzysztof Grabka - Wójt Gminy Michałowice.

zaproszenie i program

Wróć