Start > Aktualności

Ogłoszenie konkursu dla wolontariuszy na opracowanie plakatu promującego wolontariat.

W dniu 19 maja nastąpiło ogłoszenie konkursu skierowanego do wolontariuszy Gminy Michałowice na opracowanie plakatu promującego wolontariat w Gminie Michałowice. Prace w formie elektronicznej przygotowane przy zastosowaniu różnych metod komputerowych można przesyłać do 30 czerwca 2013 do godziny 16.00 . Ogłoszenie wyniku nastąpi we wrześniu 2013. Wybrany plakat zostanie wykorzystany do promocji wolontariatu w gminie. Przewidziane są nagrody rzeczowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu.

Regulamin konkursu

Wróć