Start > Aktualności

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 trwający od 01 listopada 2013r. do 31 października 2014r. mogą składać wnioski od dnia 01 września. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w terminie do dnia 30-go września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30-go listopada, 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia

01-go października do dnia 30-go listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31-go grudnia.

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014

Osoby ubiegające się o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 trwający od 01 października 2013r. do 30 września 2014r. mogą składać wnioski od dnia 01 sierpnia. 

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 01 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 350 91 08 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, w pokoju nr 130.

 

Wróć