Start > Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna

Od stycznia 2016 r.w Opaczy Kolonii przy ul. Ryżowej 90 w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego prowadzonym przez GOPS w ramach współpracy z Powiatem Pruszkowskim dostępna jest nieodpłatna pomoc prawna.

Z porad  mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby powyżej 65. roku życia, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, a także ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Pomoc  można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykluczone z poradnictwa będzie również prawo celne, dewizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące działalności gospodarczej.

Zakres pomocy obejmuje udzielanie porad na temat obowiązujących przepisów, sposobów rozwiązania problemów, przygotowanie projektów pism z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach, a także sporządzanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Punkt w Opaczy Kolonii przy ul. Ryżowej 90 jest czynny w następujących godzinach

Poniedziałek: 13.00 - 16.00
Wtorek: 16.00 - 20.00
Środa: 8.00 -11.00
Czwartek: 8.00-13.00
Piątek: 14.00 - 19.00

Numer telefonu do Punktu 22 350 91 72

 

Na terenie Powiatu Pruszkowskiego nieodpłatną pomoc prawną mozna również uzyskać w:

Raszyn, ul. Poniatowskiego 20
Poniedziałek: 12.00 - 16.00
Wtorek: 14.00 - 18.00
Środa: 9.00 - 13.00
Czwartek: 9.00 - 13.00
Piątek: 14.00 - 18.00

Pruszków, ul. Gomulińskiego 4
Poniedziałek: 8.00-12.00
Wtorek: 16.00 - 20.00
Środa: 8.00 - 12.00
Czwartek: 16.00 - 20.00
Piątek: 16.00 - 20.00Pruszków, ul. Gomulińskiego 4
Poniedziałek: 14.00 - 18.00
Wtorek: 9.00 - 13.00
Środa: 14.00 - 18.00
Czwartek: 9.00 - 13.00
Sobota: 9.00 - 13.00

Pruszków, ul. Promyka 24/26
Poniedziałek: 14.00 - 18.00
Wtorek: 10.00 - 14.00
Środa: 10.00 - 14.00
Czwartek: 14.00 - 18.00
Piątek: 8.00 - 12.00

Piastów, ul. Namysłowskiego 11
Poniedziałek: 12.00 - 16.00
Wtorek: 14.00 - 18.00
Środa: 8.00 - 12.00
Czwartek: 14.00 - 18.00
Piątek: 10.00 - 14.00

Wróć