Start > Aktualności

Nagrody Ministra z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada to święto Pracowników Socjalnych, w którym do pracowników pomocy społecznej kierowane są ciepłe słowa wdzięczności za codzienny wysiłek i trud wkładany w pracę na rzecz osób, rodzin i całych społeczności znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.  Tradycyjnie też z tej okazji Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał  okolicznościowe nagrody i wyróżnienia

W roku 2013 wpłynęło 140 wniosków o nagrody w tym 58 wniosków w kategorii indywidualnej oraz 82 w kategorii zespołowej. Minister Pracy Ii Polityki Społecznej przyznał 14 nagród pieniężnych w tym 7 indywidualnych i 7 zespołowych oraz 15 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych w tym 7 indywidualnych i 8 zespołowych za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. W gronie osób nagrodzonych znalazła się Pani Katarzyna Dąbek straszy specjalista pracy socjalnej w GOPS Michałowice, natomiast w gronie wyróżnionych zespołów znalazł się cały zespół pracowników GOPS Michałowice.

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone  przez  Panią minister Elżbietę Seredyn  w Warszawie w  Hotelu Polonia.


List gratulacyjny


Zapraszamy do zapoznania się z treścią relacji z tego wydarzenia http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,6485,nagrody-w-dniu-pracownika-socjalnego.html

 

Serdecznie gratulujemy  wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów.

/pliki/pictures/image/aktualnosci/DSCF0014.JPG

Wróć