Start > Aktualności

Krok do budowania lokalnej koalicji na rzecz rozwoju i promowania wolontariatu na terenie Gminy Michałowice.

W dniu 20 października odbyło się spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej zajmujących się bądź zainteresowanych tematyką wolontariatu na terenie Gminy Michałowice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kół emerytów i rencistów z Opaczy Kolonii i Michałowic, Biblioteki w Komorowie, Biblioteki w Michałowicach, Komorowskiego Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, Stowarzyszenia Salutaris, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie oraz Stowarzyszenia „Centrum Wolontariatu” w Warszawie.

Głównym tematem spotkania było opracowanie koncepcji Gminnego Dnia Wolontariusza. Uczestnicy, jako współtwórcy wydarzenia, w parach spisali swoje pomysły, uwagi, życzenia w związku z organizacją wydarzenia. Przedstawione pomysły zostały połączone we wspólną koncepcję, jednogłośnie przyjętą przez uczestników spotkania. O efektach naszej współpracy będzie można się przekonać podczas Gminnego Dnia Wolontariusza, który będzie miał miejsce 13 grudnia br w budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach.

Spotkanie było szansą na wzajemne poznanie się, nawiązanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń i praktyk pomiędzy jednostkami już pracującymi z wolontariuszami a tymi, które dopiero zamierzają współpracę rozpocząć.Uczestnicy uznali że warto spotykać się w tym gronie raz na kwartał. Kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu 2015 r.  Niewątpliwie jest to kolejny krok do budowania lokalnej koalicji na rzecz rozwoju i promowania wolontariatu na terenie Gminy Michałowice.

konsultant ds. projektów i wolontariatu

Natalia Kremplak

Wróć