Start > Aktualności

konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkania z psychologiem skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą.

Pomoc będzie udzielana dwa razy w miesiącu (sobota) w godzinach 9.30-14.30 w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Opaczy przy ul. Ryżowej 90. Spotkania odbywać się będą w okresie od sierpnia 2016 do grudnia 2016.

Pomocy udziela Pani Joanna Marszał-Kotas mgr psychologii, absolwentka Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, biegły sądowy
z zakresu psychologii dziecka Sądu Okręgowego w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w diagnostyczno-terapeutycznej pracy zawodowej. Certyfikowany doradca i psychoterapeuta systemowy (069/2012).

Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 22 350 91 67

 

Projekt „Michałowice bez przemocy” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od sierpnia 2016 do grudnia 2016 r., w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2016, projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wróć