Start > Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

Wzory wniosków o świadczenie wychowawcze „500+”ulegną zmianie. Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie- kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany przed 1 sierpnia 2017r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze „500+” będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2017r.

Wróć