Start > Aktualności

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracownicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice do zatrudnienia na stanowisku:

pracownika socjalnego

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru

Żadna z kandydatek nie ukończyła postępowania sprawdzającego z wynikiem pozytywnym.

Kierownik

Iwona Radzimirska

Reguły dnia 03-02-2014

Wróć