Start > Aktualności

Gminny Dzień Wolontariusza 2015

W dniu 28 listopada br. obchodziliśmy Gminny Dzień Wolontariusza. Po uroczystym otwarciu święta przez Panią Iwonę Radzimirską, Kierownik GOPS oraz Panią Barbarę Kucharską, Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przybyli goście zostali zaproszeni do obejrzenia spektaklu przygotowanego przez grupę teatralną seniorów Teatralnia, która działa przy Stowarzyszeniu K40 w Komorowie. Spektakl pt. "Kochanek Sybilli Thompson" powstał na podstawie sztuki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w reżyserii Pani Kamilii Skrzyńskiej.

W drugiej części wydarzenia głos został oddany przedstawicielom instytucji i organizacji, którzy krótko opowiedzieli jak funkcjonuje wolontariat w ramach ich organizacji. Głos zabrały m.in. Pani Hanna Karska i Pani Alina Pachura - koordynatorki wolontariatu szkolnego w Komorowie i Michałowicach, Pani Katarzyna Walichnowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, Pani Ewa Adamczyk, Przewodnicząca oddziału rejonowego związku emerytów, rencistów i inwalidów w Michałowicach, Pani Beata Pawełczyńska, komendant Hufca ZHP Pruszków, Pani Kamila Bitner, Lider regionu Michałowice/ Nadarzyn w projekcie Szlachetna Paczka. Jako ostatni wypowiedzieli się Pan Marek Piątkowski, koordynator wolontariatu w GOPS oraz Natalia Kremplak, konsultant ds. wolontariatu, którzy podsumowali dwa projekty dla wolontariuszy realizowane w 2015 r – projekt „Wolontariat- szansa dla integracji” oraz projekt „Aktywni do setki”.

W trzeciej części spotkania Wójt Gminy Michałowice wręczył dyplomy i upominki dla Wolontariuszy, którym przyznano tytuł Wolontariusza Roku 2015. Do wyróżnienia zgłoszonych zostało 43 wolontariuszy przez 11 instytucji i organizacji działających na terenie naszej gminy.

Pan Wójt zaprosił na scenę również przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zgłosili swoich wolontariuszy –  złożył im podziękowania za ich działalność na rzecz wspierania rozwoju i promocji idei wolontariatu w roku 2015, w szczególności za zaangażowanie i nieustające motywowanie młodzieży, seniorów, mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności Gminy Michałowice.

Obchody Gminnego Dnia Wolontariusza zakończył występ wokalny wolontariuszek-animatorek działających przy GOPS – Pani Doroty Żelaśkiewicz i Zuzanny Grochowskiej.

Podczas trwania całego wydarzenia goście mieli możliwość obejrzenia wystawy zdjęć przygotowanych przez wolontariuszy GOPS, Bibliotekę w Komorowie, Zespół Szkół w Komorowie oraz ZHP Pruszków.

   /pliki/pictures/file/aktualnosci/nowe/zdjecie_3.jpg

lista wyróżnionych wolontariuszy wraz z uzasadnieniem.

1

Elżbieta Czarnecka

Wolontariuszka Koła Emerytów i Rencistów  w Michałowicach

Z wielkim zaangażowaniem uwiecznia  na fotografiach wszelkie związkowe uroczystości i wyjazdy turystyczne

2

Zofia Zielińska

Wolontariuszka Koła Emerytów i Rencistów  w Regułach

Bezinteresownie wspiera koło prowadząc księgowość oraz organizując wyjazdy integracyjne

Grupa wolontariuszy zgłoszonych przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona

3

Anna Kochlewska

Mózg Stowarzyszenia, wieloletni prezes stowarzyszenia

4

Zofia Zagórska

Oferująca wsparcie psychiczne (rozmową, przykładem) dla osób zmagających się z kłopotami/trudnościami

5

Feliksa Ołowska

Skarbnik i wsparcie administracyno-organizacyjne stowarzyszenia, Wiemy też, że robi pyszne pierogi i ciasta .....i czujemy się zaproszeni

6

Hanna Dąbrowska-Pawłowska

Instruktor gimnastyki, która przez ostatnie 2 lata prowadziła bezpłatnie gimnastykę dla członków stowarzyszenia

Grupa wolontariuszy Koła Emerytów i Rencistów w Komorowie

7

Wiesław Tuka

Pomoc doraźna członkom koła i pomoc w transporcie członków koła

8

Józef Hajduk

9

Albina Polesinek

Jest osobą odpowiedzialną za współpracę z Bankiem żywności

10

Bogumiła Zatorska

Pomoc przy zbiórkach żywności, przekazywanie darów potrzebującym

11

Stefan Zatorski

12

Wojciech Irmiński

wolontariusz Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów

Od ponad 10 lat pracuje społecznie biorąc udział w bardzo wielu akcjach na rzecz mieszkańców Komorowa, gminy, a nawet poza nią. Jest aktorem Grupy Rapsodycznej, wspiera działania kulturalne Towarzystwa.

Wolontariusze zgłoszeni do wyróżnienia przez Związek Harcerstwa Polskiego w Pruszkowie:

13

Urszula Kowalska

Wolontariusze są organizatorami cotygodniowych bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz biorą udział w hufcowej „Akcji Zostań Św. Mikołajem” wspierając tym samym najuboższych mieszkańców gminy  we okresie przedświątecznym.

 

14

Magdalena Zawadzka

15

Jagoda Sikora

16

Marcin Turowski

17

Gabriela Nicińska

18

Natalia Ozimkowska

19

Łukasz Chodkiewicz

Wolontariusze ze Szkoły w Michałowicach

20

Wojciech Kaczorowski

POMYSŁOWOŚĆ , ZAANGAŻOWANIE , SYSTEMATYCZNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ -to słowa które najlepiej opisują Wojtka i Filipa jako wolontariuszy. Chłopaki angażują się w działania zarówno na rzecz społeczności szkolnej jak i gminnej. Pomagają dzieciom w nauce, w organizacji różnych wydarzeń w szkole oraz w gminie.

21

Filip Raszkowski

Najaktywniejsi wolontariusze spośród grupy animatorów działającej przy GOPS

22

Filip Wrześniewski 

Brali udział w szkoleniach, warsztatach dla animatorów i zdobyli umiejętności, które wykorzystują w pracy z dziećmi podczas wydarzeń organizowanych na terenie gminy. Jest to grupa ludzi na którą można zawsze liczyć, są słowni, zorganizowani i sami „lokalizują” miejsce i moment w którym są potrzebni.

23

Dorota Żelaśkiewicz

24

Dominika Rozkrut

25

Zofia Świdzikowska

26

Maria Pawlak

 

Wolontariuszki działające na rzecz Biblioteki w Komorowie

27

Julia Sierakowska

Niezwykle cierpliwa, ale stanowcza Julia raz w tygodniu pomagała młodym użytkownikom biblioteki pokonać trudności w nauce

 udzielając korepetycji w ramach „Pogotowia lekcyjnego”

28

Elżbieta Wójcikowska-Konopka

Pani Elżbieta prowadzi w Bibliotece zajęcia „Robótki ręczne pani Marii” oraz angażuje się w akcje głośnego czytania i  zajęcia dla przedszkolaków

Wolontariuszki wyróżnione przez szkołę w Komorowie:

29

Oliwia Duda

Wolontariuszki angażują się m.in. w pomoc w nauce, różnorodne akcje w szkole oraz zbiórki żywności

30

Iga Grzywa

31

Julia Szpineta

Wolontariusze wyróżnieni przez Szkołę w Nowej Wsi:

32

Nina Marszałek

Wolontariuszki angażują się w prace rzecz świetlicy szkolnej, pomoc w organizacji działań gminnych i szkolnych oraz kwestowanie podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

33

Kamila Fryca

34

Julia Milczarczyk

35

Kornelia Gęsicka

36

Katarzyna Skrzypczak

37

Nina Michałowska

Wolontariusze wyróżnieni przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

38

Dominika Radgowska

Wolontariuszka o wielkim talencie plastycznym, nigdy nie odmówiła pomocy

39

Natalia Chudzyńska- Stępień

Animatorka  społeczności lokalnej, człowiek inspiracja – pomagała m.in. w przygotowaniu projektów/wniosków o środki zewnętrzne

40

Dominika Dąbek

Wieloletnia wolontariuszka GOPS, w tym roku wspierała nas w administrowaniu stroną internetową, redagowaniu artykułów na temat wolontariatu, koordynowaniu półkolonii w Opaczy.
W ostatnim czasie Dominika rozpoczęła prowadzenie zajęć dla seniorów z języka włoskiego

41

Maciej Dąbek

Wieloletni wolontariusz GOPS na którego zawsze można liczyć - aktywnie wspiera organizację większości wydarzeń z udziałem wolontariuszy

42

Grażyna Wojtowicz - Kubiczek

Pani Grażyna od kilku lat stale pomaga starszej osobie zamieszkałej na terenie Gminy Michałowice.  Dotrzymując jej towarzystwa i pomagając w załatwianiu codziennych spraw.

43

Katarzyna Kiepas

pomaga starszej osobie zamieszkałej na terenie osiedla Michałowice. Pomoc wolontariuszki polegała przede wszystkim na rozmowach i pomocy  w pracach w ogrodzie.

         

autor tekstu:

 Natalia Kremplak

Wróć