Start > Aktualności

SENIORZY W KRĘGU NASZEGO ZAINTERESOWANIA

W celu budowania wspólnej lokalnej polityki senioralnej rozpoczęliśmy przygotowania do przeprowadzenia badań diagnostycznych dotyczących potrzeb i oczekiwań seniorów z różnych grup wiekowych mieszkających na terenie gminy Michałowice.

W ramach realizacji tego zadania w dniu 18 maja 2018r, odbyło się spotkanie warsztatowe mające na celu określenie tematyki badania seniorów, co pozwoli stworzyć narzędzie w postaci ankiety. Do wypełnienia, której będziemy zachęcać wszystkich Michałowickich seniorów już w pierwszej połowie czerwca.

Bardzo dziękujemy za udział przedstawicielom Biblioteki, GOPS-u , Komorowskiego Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów i Osób dotkniętych Chorobą Parkinsona, oraz Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach za udział w spotkaniu.

Wróć