Start > Aktualności

Bezpłatne wsparcie specjalistyczne

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnego wsparcia specjalistycznego w ramach Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego.

Od marca 2013 r oferujemy pomoc, psychologa, specjalisty ds. uzależnień, specjalisty ds. przemocy , mediacji rodzinnych, prawnika oraz doradcy zawodowego.

Poradnictwo Odbywa się w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w Opaczy- Kolonii przy ul. Ryżowej 90 Tel. 535 223 035 pik@michalowice.pl

Poradnictwa udzielają:

  • Prawnik Pani Małgorzata Dorocińska - w każdą trzecią środę miesiąca godz. 16.30 – 18.30 (w miesiącu kwietniu dyżur przypada 17. 04.).
  • Specjalista ds. uzależnień /psycholog Pan Paweł Galant –w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. godz. 16.30-18.30 (w miesiącu kwietniu 15.04.
  • Specjalisty ds. przemocy i uzależnień/mediatora rodzinnego Pan Marek Mietelski– każda druga i czwarta środa miesiąca. godz. 13.00-15.00 ( w miesiącu kwietniu 10 i 24. 04)
  • Psycholog Pani Izabela Bielecka – każdy czwartek godz. 16.30-18.30
  • Doradca zawodowy Pani Joanna Strzyżewska – każdy czwartek godz. 11.00 – 16.00

Zapisy na konsultacje:

  • osobiście podczas dyżurów,t
  • elefonicznie pod nr tel. 22 350 91 09 w godzinach pracy GOPS
  • za pośrednictwem pracowników socjalnych.

ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ

Poradnictwo realizowane jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej, Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Sylwetki specjalistów:

Marek Mietelski
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, psychoterapeuta posiadający certyfikat w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Posiada przygotowanie i doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, doświadczającymi przemocy, oraz sprawcami przemocy a także w zakresie mediacji rodzinnych.

Paweł Galant
Psycholog – specjalista ds. uzależnień, absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

Małgorzta Dorocińska
Radca prawny – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie posiadająca aplikację sądową. Doświadczenie w pracy w ramach Kancelarii Radcy Prawnego, oraz z klientami m.in. OPS.

Izabela Bielecka
Psycholog - absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziały Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej.


Joanna Strzyżewska
Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku: socjologia, certyfikowany doradca zawodowy I-szego stopnia. Posiada doświadczenie zawodowe w poradnictwie indywidualnym i grupowym z osobami bezrobotnym.


Przygotowała
Katarzyna Dąbek

Wróć