Start > Aktualności

Gminny Dzień Wolontariatu

W dniu 17 grudnia 2010 roku świętowaliśmy Gminny Dzień Wolontariusza.
Gospodarzami spotkania byli Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi – Pani Ewa Dymura, Wójt Gminy Michałowice - Pan Krzysztof Grabka oraz Kierownik GOPS Gminy Michałowice – Pani Iwona Radzimirska.Na spotkanie, które odbyło się w szkole w Nowej Wsi przybyło blisko 50 zaproszonych gości w tym radni: Pan Paweł Kordys, Pani Anna Kamińska, Pan Eugeniusz Hanc oraz Pan Przemysław Majtyka.

 
W spotkaniu uczestniczyło także 20 wolontariuszy, którzy na co dzień są zaangażowani do pomocy w imprezach organizowanych przez GOPS, opiekę nad dziećmi na świetlicach szkolnych, udzielanie korepetycji, oraz opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi.
Podczas uroczystości Kierownik GOPS Gminy Michałowice - Pani Iwona Radzimirska oraz Wójt Gminy Michałowice – Pan Krzysztof Grabka podziękowali wolontariuszom za poświęcony czas, zaangażowanie, serdeczność i wytrwałość w pomaganiu innym. Wolontariusze w dowód uznania za niezwykłą życzliwość, dobroć i wrażliwość na drugiego człowieka otrzymali podziękowania w formie dyplomów oraz drobne upominki.


 
W trakcje spotkania wolontariusze Pani Aleksandra Wiśniewska i Marta Kądzielska oraz przedstawiciele szkolnego koła wolontariatu w Nowej Wsi podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy woluntarystycznej.

        


 
Miłą niespodzianką dla zebranych gości był koncert w wykonaniu zespołu „Itenno”, który został nagrodzony gromkimi brawami.

 Po części oficjalnej, dla przybyłych na spotkanie gości przygotowano poczęstunek. Podczas spotkania wolontariusze mieli możliwość lepszego poznania się oraz wymiany doświadczeń nie tylko między sobą, ale również z pozostałymi uczestnikami spotkania.

Wróć