Start > Aktualności

Zakończenie projektu "Aktywnie do rozwoju"

 Dnia 6 listopada b.r. odbyło się spotkanie integracyjne kończące projekt systemowy „Aktywnie do rozwoju”. W spotkaniu wzięło udział 16 beneficjentów projektu oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy Michałowice – Sławomir Walendowski, Sekretarz Urzędu Gminy - Zofia Idzikiewicz, Skarbnik Urzędu Gminy – Anna Jankowska, Główny księgowy GOPS – Urszula Gwardys oraz Inspektor ds. księgowych w GOPS – Urszula Ciechomska.
W spotkaniu brali udział trenerzy firmy Quercus Optima i personel zaangażowany w realizację projektu. Uczestnicy projektu otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz upominki. Spotkanie było także okazją do podjęcia dyskusji na temat zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz konsekwentnego postępowania i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
  
        Wystawa prac wykonanych w trakcie warsztatów w ramach PAL
  
Zaproszeni goście                                         Uczestnicy spotkania

Prezentacja zdjęć z warsztatów realizowanych w ramach
PAL prowadzone przez uczestników projektu

Podziękowanie  za wsparcie realizowanego projektu złożone na ręce Przewodniczącego Rady Gminy

Podziękowania dla koordynatora projektu - Ewy Zalewskiej
            
Wręczenie dyplomów uczestnictwa w programie

Wróć