Start > Aktualności

Wójt Gminy Michałowice zaprasza do dalszej pomocy powodzianom

 
Dziękując za dotychczasowe wsparcie udzielone poszkodowanym w tegorocznej powodzi zwracam się z propozycją kontynuacji wsparcia poprzez osobisty udział w pracach porządkowych na rzecz poszkodowanych mieszkańców Gminy Słubice w województwie mazowieckim.
W pierwszym tygodniu sierpnia planowany jest jednodniowy wyjazd chętnej grupy mieszkańców Gminy Michałowice – wolontariuszy, którzy chcą nieść pomoc.  Konkretny termin wyjazdu będzie podany indywidualnie każdej zgłoszonej osobie, gdyż prace porządkowe uzależnione są od dobrych warunków pogodowych.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52a osobiście lub telefonicznie (227582793) oraz drogą e- mailową gops@michalowice.pl. Należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz numer PESEL w celu zgłoszenia do ubezpieczenia, osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica.
 
Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są zabrać ze sobą: kalosze, ubranie robocze, rękawice ochronne, wodę do picia oraz suchy prowiant (nie zapewniamy wyżywienia)
Mile widziane środki czystości i sprzęt do sprzątania
 
 
                                        „Bądźmy razem – pomóżmy innym”
                                          Wójt Gminy Michałowice
                                            Krzysztof Grabka

Wróć