Start > Aktualności

Warsztaty dla niepełnosprawnych już za nami

W dniach 20 -31 sierpnia, dzięki staraniom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach w ośrodku „Olimp” przy ul. Kościuszki 5 odbyły się warsztaty prowadzone przez Caritas AW w ramach projektu „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku aktywności zawodowej, realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stąd też uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów udziału w warsztatach, organizatorzy zagwarantowali niezbędne materiały szkoleniowe, posiłki a także dojazd. Kilkuosobowa grupa – mieszkańcy naszej gminy- spotykała się, aby posiąść nowe umiejętności z zakresu autoprezentacji, komunikacji, radzenia sobie ze stresem a także profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych i skutecznego zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy, ale również po to aby zmienić otoczenie, spotkać się z innymi, pożytecznie i miło spędzić czas. Zajęcia prowadzone były przez psychologa, pedagoga oraz doradcę zawodowego. Za największą wartość spotkań uczestnicy uznali dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb. Profesjonalizm osób prowadzących przyczynił się do wytworzenia przyjacielskich relacji, lepszego poznania samego siebie oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa i wiary w swoje możliwości. Na pozytywny kształt spotkań miała wpływ także przychylność pracowników ośrodka OLIMP, którzy dołożyli wszelkich starań, aby uczestnicy spotykali się w pełnym komforcie.
Na terenie naszej gminy mieszka ponad 100 osób, które są dotknięte niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Niektórzy z nich są bierni pod wieloma względami, inni prowadzą normalne życie rodzinne i zawodowe jeszcze inni pomimo wielu przeciwności chcą zmieniać swoje życie, szukając różnych form aktywności. Przykładem są uczestnicy szkolenia, którzy nie tylko podjęli wysiłek uczestniczenia w warsztatach ale przede wszystkim podjęcia pracy zawodowej, a dodatkowo chcą podzielić się swoimi zdolnościami i umiejętnościami deklarując gotowość podjęcia pracy wolontarystycznej.
 

Caritas AW będzie realizowała projekt do stycznia 2008 jest więc szansa aby kolejne grupy osób, także z terenu naszej gminy skorzystały z proponowanej oferty wystarczy wykonać telefon do GOPS 022 758 27 93 lub do Caritas AW 0 22 635 74 04 wew 279.

Wróć