Start > Aktualności

Projekt systemowy 2010

Od 1 stycznia rozpoczynamy nabór do projektu "Aktywnie do rozwoju"  w roku 2010. W projekcie mogą wziąć udział osoby: bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione, które są  w wieku aktywności zawodowej (15 -64 lata) i korzystają z pomocy społecznej. Możliwy jest udział również osób, które nie spełniają w/w warunków a są osobami z najbliższego otoczenia osoby, która zakwalifikuje się do projektu.
W ramach projektu możliwe będzie: skorzystanie z usług doradcy zawodowego, sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupelnieneim wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, udział w zajęciach w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym - kursy zawodowe, udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, skorzystanie z  indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz udział w Klubie wolontariusza.
Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem kontraktu socjalnego oraz Programu Aktywności Lokalnej dla osób w wieku 15 -25.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Pani Ewy Zalewskiej koordynatora projektu oraz Pana Marka Adamiaka -pracownika socjalnego w projekcie.

Wróć