Start > Aktualności

Nowy okres zasiłkowy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 września 2007 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy.

Osoby, które już pobierają świadczenia rodzinne oraz te, które będą ubiegać się o świadczenia po raz pierwszy zobowiązane są złożyć wnioski wraz z wymaganymi dokumentami.

Prawidłowo wypełnione dokumenty przyjmowane są od lipca 2007 roku.

Druki wniosków wraz z wykazem wymaganych dokumentów dostępne są w siedzibie GOPS w Nowej Wsi przy ulicy Głównej 52a (w budynku przedszkola) oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.gops.michalowice.pl w zakładce świadczenia rodzinne
Jednocześnie informujemy, że:
  • osoby, które złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień otrzymają do dnia 30 września.
  • osoby, które złożą wniosek od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień otrzymają do dnia 31 października
     

Wróć