Start > Aktualności

Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2009" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13-19 lat z małych miejscowości. 
Termin składania wniosków upływa 10 października 2009 r.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl

POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
ul. Kredytowa 6/20, 02-062 Warszawa - tel/fax 22 826 10 16
e-mail: pcyf@pcyf.org.pl; www.pcyf.org.pl

Wróć