Start > Aktualności

INFORMACJA DOT. ŚW.RODZINNYCH I BECIKOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że zgodnie z art. 9 ust.6 oraz z art.15b ust.5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr. 139, poz. 992 ze zm.) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, poświadczone zaświadczeniem lekarskim. – wchodzi w życie od 01 listopada 2009 roku.

Wróć