Start > Aktualności

Jak aktywizować społeczność lokalną?

Z inicjatywy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w dniu 31.05.2007r. odbyło się spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedli naszej gminy. Tematem spotkania było przybliżenie idei „Centrum Aktywności Lokalnej” (CAL), – której głównym przesłaniem jest pobudzenie działań na rzecz lokalnych społeczności.

Honorowy gość Pan Paweł Jordan – Prezes Stowarzyszenia BORIS (Biuro Ruchu Inicjatyw Społecznych) - poprowadził moduł oswajając wszystkich z metodą CAL. Pozostali goście i uczestnicy na przykładzie własnych działań przedstawiali przykłady „dobrych praktyk” na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy spotkania wspólnie zastanawiali się nad sposobami aktywowania swoich lokalnych społeczności na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów.

Wszyscy zgodzili się z tezą, że w społecznościach lokalnych drzemie ogromny potencjał, potrzebny jest tylko lider – animator. Taką osobą może być każdy np.; sołtys, przewodniczący zarządu osiedla, członek rad sołeckich czy osiedlowych a także „zwykły” mieszkaniec danego terenu. Dowodem na to byli zaproszeni goście. Jeden z nich – Pani Honorata Kalicińska (sołtys wsi Żabieniec, gmin. Piaseczno) barwnie opowiadała o kulisach działań na rzecz swojej społeczności lokalnej. Dorobek Pani Honoraty i jej Wsi okazał się imponujący: akcja sprzątania lasu, powołanie świetlicy środowiskowej, akcja uczeń z kasą, festyn rodzinny, gwiazdka dla dzieci, akcje bezpłatnych badań medycznych, jarmarki lokalne, pozyskanie funduszy na naukę języka angielskiego dla dzieci i wiele innych.

Nie zabrakło dobrych przykładów również i z „naszego podwórka”. Pani Marta Łukaszewicz (mieszkanka naszej gminy) zapoznała uczestników z pomysłem i realizacją sprzątania lasu w Granicy pod szyldem „Las Rangers”, podkreślając, że w naszych społecznościach mieszka wiele osób chętnych do działania. Przyznała, że sama ma jeszcze kilka ukrytych pomysłów.

Wzajemna wymiana spostrzeżeń, w jaki sposób aktywować ludzi w lokalnej społeczności do wspólnego działania wywołała żywą dyskusję wśród wszystkich uczestników.

Owocem spotkania było zadeklarowanie chęci współpracy uczestników na rzecz społeczności naszej gminy. Zainteresowani podjęli decyzję o kolejnym spotkaniu, które zostanie zorganizowane z ich inicjatywy w dniu 26 czerwca 2007r. Spotkanie to ma wytyczyć następne kroki dalszej współpracy.

Radek Gadziński

Wróć