Start > Aktualności

Wyniki naboru - pracownik socjalny

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Marek Adamiak zamieszkały w Żyrardowie .

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany kandydat spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego oraz zdobył najwyższą ilość punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Iwona Radzimirska
Kierownik GOPS
Nowa Wieś 06.05.2008r.

Wróć